+3725026507 info@ticketline.ee
Mtü Apones Uus-Muuga pst. 40 Maardu 74117 Harjumaa

Müügitingimused

1. Definitsioonid

1.1. Kasutaja – Veebisaidi registreeritud või registreerimata kasutaja, st Pileti ostja.

1.2. Kasutustingimused – käesolevad TicketLine poolt kehtestatud üldtingimused Veebisaidi kasutamiseks.

1.3. Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, organisatsioon või asutus, mis vastutab kõigi Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.

1.4. Müügileping – TicketLine vahendusel Korraldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud leping, mis annab Piletiesitajale õiguse Ürituse külastamiseks.

1.5. Pilet – vigastamata dokument originaalblanketil või elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale õiguse sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.

1.6. TicketLine – Mtü Apones, registrikood 80384718, mis vahendab Korraldajate ja Kasutajate vahel Müügilepingute sõlmimist.

1.7. Pool – Kasutaja ja TicketLine eraldi; Pooled – Kasutaja ja TicketLine koos ja ühiselt.

1.8. Veebisait – Internetikeskkond www.ticketline.ee.

1.9. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus, avaliku elu, äri või reklaamsündmus, sh esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents, konkurss, oksjon vms sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.

2. Andmed TicketLine kohta

2.1. TicketLine asukoht on Palumetsa tee 1a Haabneeme, Viimsi v. 74001 Harjumaa

2.2. Vahendamisega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada TicketLine eposti aadressil info@ticketline.ee.

3. Müügilepingute vahendamine

3.1. TicketLine haldab Veebisaiti, mille kaudu saab sõlmida Korraldajate ja Kasutajate vahelisi Müügilepinguid.

3.2. TicketLine vahendab Korraldaja ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema huvides. TicketLine’i ja Korraldaja vahel kehtivad Piletimüügi vahenduslepingu tingimused ja hinnad on eelnevalt kokku lepitud.

3.3. Müügilepingu täitmise eest vastutab Korraldaja. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Piletiostjale Korraldaja, kes vastutab Pileti ostja ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest. Muu hulgas ei ole TicketLine’l õigust Pileteid tagasi osta ega neid ümber vahetada. Korraldaja kontakt on leitav ürituse lehel.

3.4. Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks Pileti hinna laekumisega Mtü Apones arvelduskontole. Krediitkaardiga tasumise korral toimub laekumine tavaliselt pärast 3 (kolme) tööpäevamöödumist makse tegemisest.

3.5. Kui Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel on sõlmitud, edastab TicketLine Kasutajale ostetud elektroonilise Pileti e posti teel või Kasutajal on võimalus näha alla laadida Veebisaidilt.

4. Teenustasud

Pileti hinnale lisandub teenustasu, mis on 1,00 euro Piletilt hinnaga kuni 19,99 eurot ning 2,00 eurot Piletilt hinnaga 20,00 eurot ja enam, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul kui Korraldaja ja kolmanda isiku vahel on kokku lepitud vältimatutes lisatasudes (nt toimumiskoha teenustasu, restorani poolt võetav tasu jne), siis lisanduvad ka sellised lisatasud Pileti hinnale.

5. Lõppsätted

5.1. Kasutustingimused jõustuvad TicketLine ja Kasutaja vahel hetkest, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Veebisaiti kasutama.

5.2. Kõik Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vt ei õnnestu, lahendatakse vastavalt Eesti vabariigi seadustele.

Vajate abi?

Võtke meiega ühendust aadressil info@ticketline.ee